taladprathai99.com=> สมเด็จอนุสรณ์ 100 ปี -> เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง


เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

จำนวนผู้เข้าชม : 4072 คน
เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

หมวดหมู่ : สมเด็จอนุสรณ์ 100 ปี

ราคา : 900 .-

เหรียญทองคำสมเด็จโต 100 ปี วัดระฆังปี 2515 จัดสร้างโครงการปูชนียวัตถุพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ 100 ปีแห่งมรณะภาพของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2515 ในการสร้างวัตถุมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จประกอบพิธีเททอง เป็น"ปฐมมหามงคลฤกษ์"เมื่อวัน 16 กันยายน พ.ศ.2514 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเสด็จฯ"พิธีมหาพุทธาภิเษก"ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2515 พิธีกรรมทำดีมากได้นำเกสรดอกไม้ดอกบัวที่บูชาพระแก้วมรกตและเกสรดอกไม้ที่บูชาตามสถานที่สำคัญทั่วราชอาณาจักรทองคำเปลวที่ติดบูชาพระทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่ปิด"พระรูปเหมือนสมเด็จโต"ภายในวิหารวัดระฆังรวมทั้ง ผงปถมัง ผงอิทธิเจ ผบตรีนิสิงเห และผงมหาราชที่บรรดาพระเกจิอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทไว้นอกจากนี้ก็มีผงพระที่ชำรุดเช่น"พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จพระปลันทน์"รวมทั้ง"ผงว่าน108ชนิดไคลเสมาหน้าพระอุโบสถวัดระฆัง"พร้อมทั้งผงปูนจากเสมาและภายในพระอุโบสถเป็นต้นและมีคณาจารย์ร่วมปลุกเสกในยุตนั้นมากมายมี"สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ร่วมอยู่ถึง3พระองค์เช่น"สมเด็จพระวันรัต(ปุ่น)วัดพระเชตุพนฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(วาสน์)วัดราชบพิธฯและสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ)วัดบวรนิเวศวิหาร และยังมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีร่วมด้วยหลังจากได้ร่วมพิธีได้บอกกับลูกศิลย์ว่าในพิธีมหาพุทธาภิเษกได้นิมิตเห็น"สมเด็จพระพุฒาจารย์โต" มาเวียนประทักษิณประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ซุ้มตั้งวัตถุมงคลทั้งหมดจนครบ3รอบเป็นที่ฮีอฮาแก่บรรดาศิษย์ของ"หลวงปู่โต๊ะ"ในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้ช่างแห่งยุค "นายช่างเกษม มงคลเจริญ"มาออกแบบและแกะแม่พิมพ์ควบคุมการผลิตอีกด้วยครับ
FaceBook Twitter

เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญสมเด็จโต วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
  เมื่อวันที่ : 2022-06-07 18:55:58


สนใจติดต่อโทร : 094-1181600
Line ID : taladprathai