taladprathai99.com=> หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว -> เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม


เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม

จำนวนผู้เข้าชม : 529 คน
เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม

หมวดหมู่ : หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

ราคา : 2900 .-

พระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน จัดสร้างโดยวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองอายุราว 664 ปี มีพระประธานอุโบสถเป็นเนื้อหินทรายแดง ชาวบ้านเรียกขาน "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านกราบไหว้ขอพรมาช้านาน บนบานศาลกล่าวมักจะสำเร็จทุกประการ แล้วยังมีบูรพาจารย์ เช่นพระปลัดทอง-หลวงพ่อปาน- ซึ่งเป็นอาจารย์หลวงปู่บุญในสมัยอดีตและมีหลวงปู่เพิ่ม-พระอาจารย์มูล-พระอาจารย์พระปลัดใบ -หลวงปู่เจือ-พระอาจารย์เช็งและอดีตบูรพาจารย์อีกหลายๆรูป ที่กล่าวมาในนี้ไม่หมด ซึ่งเป็นอดีตที่พระคณาจารย์วัดกลางบางแก้ว ที่ช่วยกันพัฒนาวัดมาจนมาถึง หลวงพ่อบุญช่วย อาทโร ซึ่งหลวงปู่เพิ่มเป็นพระอุปัฌาย์ หรือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพิ่ม หลวงพ่อบุญช่วย หรือพระครูสถิตบุญเขต เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ปัจจุบัน อายุ 77 พรรษา 57 จึงได้จัดสร้างพระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อนหน้าวัดขึ้น ในปัจจุบันนี้ เขื่อนหน้าวัดเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา พระสงฆ์ในวัดกลางบางแก้วและคณะกรรมการวัดจึงเห็นว่าสมควรหาทุนทรัพย์เพื่อซ่อมสร้างให้แล้วเสร็จจึงจัดสร้าง”พระเจ้าสัว”ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีผู้ศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคบูชาพระเจ้าสัว 2559 ดั่งคำที่กล่าวว่า "ร่ำรวย มั่นคง" พระครูสถิตบุญเขต เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เป็นประธานจัดสร้างพระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อนโดยมีพระอาจารย์ประสาน รักโข เป็นประธานที่ปรึกษา, พระครูสังฆรักษ์วิทยา ฐานธัมโม (อาจารย์เล็ก) ประธานดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์เขื่อนหน้าวัดและภายในวัดกลางบางแก้ว พร้อมทั้งเจริญพระคาถา"เยสัตตะสาลา"ซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงปู่บุญ-เพิ่ม-เจือใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลทุกครั้งในอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณ หูเชื่อม ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป นั่งขัดสมาธิเพชร บนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงาย ด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้ว 2 เส้นขนานกัน กรอบซุ้มหยักเข้ารูป พระเกศองค์แหลมเรียวยาวเกือบจรดเส้นกรอบซุ้ม พระเมาลีเป็นตุ่ม มีรายละเอียดที่เส้นสังฆาฏิ พระพาหากลม มวลสารได้แก่ พระก้านช่อพระเจ้าสัวและพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ ผงตะไบหลวงปู่เพิ่ม แผ่นจารของหลวงปู่เจือ พระคณาจารย์อื่นเช่น แผ่นจารหลวงพ่อรวย-เพิ่ม-พูลและแผ่นจารอีกมากของหลวงปู่หลายวัดอีกจำนวนมาก ในการจัดสร้างพระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน หลวงพ่อบุญช่วยได้รวบรวมมวลสารต่างๆ เช่น พระพุทธรูป เนื้อหุ้มทองคำ หุ้มเงิน พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูดหลวงปู่บุญ เหรียญเจ้าสัวรุ่นต่างๆ ที่วัดกลางบางแก้วจัดสร้าง แผ่นยันต์ แผ่นจาร เหรียญหลวงปู่เพิ่ม เหรียญหลวงปู่เจือ ตะกรุดเงิน หลวงปู่บุญ แผ่นยันต์ เครื่องสัมฤทธิ์ของเก่า สมัยที่หลวงปู่บุญได้อธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน จัดสร้างโดย วัดกลางบางแก้ว มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อชนวน เนื้อทองแดง เนื้อผงพุทธคุณ มีส่วนผสมของผงวิเศษ 5 ประการ อิธิเจ ปัถมัง ตรีนิสิงเห มหาราช พุทธคุณ ว่านมหามงคลต่างๆ เกสรดอกไม้ต่างๆ ผงยาวาสนาจินดามณี ตำรับของวัดกลางบางแก้ว ได้นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเจ้าสัวเนื้อผงพุทธคุณ พิธีเททอง วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.39 น. อุโบสถวัดกลางบางแก้ว พระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีเททอง นำฤกษ์ จำนวน 8 รูป พระคณาจารย์ศิษย์สายวัดกลางบางแก้ว นั่งปรกอธิตฐานจิตเททอง รายนามพระคณาจารย์ 1. พระครูสถิตบุญเขต(หลวงพ่อบุญช่วย) เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ประธานเททอง 2. พระครูมงคลสิริชัย(หลวงพ่อนิต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชัยศรี วัดกกตาล นครปฐม 3. พระครูจันทเขมคุณเจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์ วัดทุ่งน้อย นครปฐม 4. พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน วัดสัมปตาก นครปฐม 5. พระครูพิจิตรสรคุณ เจ้าคณะตำบลท่าพระยา วัดบางแก้ว นครปฐม 6. พระอธิการประมวล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง นครปฐม 7. พระอาจารย์ประสาน ลกฺขโณ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม 8. พระอาจารย์พีระ อภิวฑฺฒโน วัดกลางบางแก้ว นครปฐม พิธีมหาพุทธาภิเษก วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา 08.39 น.มหัธโนฤกษ์(ฤกษ์เศรษฐี) พระคณาจารย์ 10 รูป วัดกลางบางแก้ว สวด "เยสัตตะสาลา" ตำหรับหลวงปู่บุญ เวลา 06.39 น. ณ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว พระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 108 รูปรวมเกจิดั่งทั่วประเทศ เช่น พระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพ พระสรภาณโกศล(อาจารย์พา) เจ้าคุณ ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล มะเกลือ นครปฐม พระครูสถิตบุญเขต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา กลางบางแก้ว นครปฐม พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี โคกเขมา นครปฐม พระครูจันทเขมคุณ เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์ วัดทุ่งน้อย นครปฐม พระครูสิริชัยรังสี เจ้าคณะตำบลห้วยพลู พุทธธรรมรังสี นครปฐม พระมหาเสวย ติสฺสวํโส เจ้าคณะตำบลศรีษะทอง น้อยเจริญสุข นครปฐม พระครูพิจิตรสรคุณ เจ้าคณะตำบลท่าพระยา บางแก้ว นครปฐม พระครูปฐมโชติวัฒน์ เจ้าคณะตำบลวัดละมุด ละมุด นครปฐม พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน สัมปตาก นครปฐม พระครูจารุวัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลไร่ขิง หอมเกร็ด นครปฐม พระครูปฐมวราจารย์ เจ้าคณะตำบลยายหอม ดอนยายหอม นครปฐม พระครูศรีสุตากร(อภิชาต) เจ้าอาวาส กลางบางพระ นครปฐม พระครูพิศาลจริยาภิรม ( มหาสุรศักดิ์) เจ้าคณะตำบล ประดู่ สมุทรสงคราม พระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) เจ้าอาวาส บางสมัคร ฉะเชิงเทรา พระมงคลวรากร (หลวงปู่ชาญ อิณมุตฺโต) เจ้าอาวาส บางบ่อ สมุทรปราการ หลวงพ่อขาว เจ้าอาวาส สาวชะโงก ฉะเชิงเทรา พระครูพิพิธกิตติคุณ(หลวงพ่อคิ้ม) เจ้าอาวาส หนองเสือยางประสาท ราชบุรี พระครูปัญญาวิภูษิต(หลวงปู่หนู) เจ้าอาวาส ไผ่สามเกาะ ราชบุรี พระครูอนุวัตรชินวงศ์(หลวงพ่อจอย) เจ้าคณะอำเภอ โนนไทย โคราช หลวงพ่อจำเนียร ถ้ำเสือ ตรัง พระครูวิจิตรสมุทรการ เจ้าอาวาส สาธุชนาราม ราชบุรี พระอาจารย์ประเทือง เจ้าอาวาส เสาเดี่ยว โคราช พระครูอุดมฐานานุยุตฺ(เสริม) เจ้าอาวาส ตาลสุวรรณ พิษณุโลก พระครูสรวุฒพิศิษฏ์ มหาธาตุ-คณะ 18 ก.ท.ม. หลวงปู่ขีด เจ้าอาวาส บัวโรย สมุทรปราการ พระครูภัทสิริธรรม เจ้าอาวาส ม่วง ราชบุรี หลวงพ่อสนิท เจ้าอาวาส วัดนก กทม. หลวงกุยไฮ เจ้าอาวาส ถ้ำสิงห์โตทอง ราชบุรี พระครูภาวนาโชติกุล เจ้าอาวาส โสภนาราม สมุทรสาคร หลวงพ่อพูน เจ้าอาวาส บ้านแพน อยุธยา หลวงพ่อเพิ่ม เจ้าอาวาส ป้อมแก้ว อยุธยา องค์นี้มาพร้อมกล่องเดิม ราคาไม่สูงมาก นับว่าน่าสะสมอีกหนึ่งรายการครับ
FaceBook Twitter

เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม

เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม

เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม

เหรียญหล่อเจ้าสัว 4 รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดงผสมนาค(พิมพ์เล็ก) กล่องเดิม


  เมื่อวันที่ : 2023-09-16 13:00:13


สนใจติดต่อโทร : 094-1181600
Line ID : taladprathai