taladprathai99.com=> วัตถุมงคลวัดจุฬามณี -> ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)


ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)

จำนวนผู้เข้าชม : 141 คน
ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)

หมวดหมู่ : วัตถุมงคลวัดจุฬามณี

ราคา : 4900 .-

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545 เจิมแดง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวทย์วิทยาคม สุดยอดเกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี นอกจากนี้หลวงพ่ออิฏฐ์ ก็ยังได้เคยศึกษาร่ำเรียนเพิ่มเติมจากพระเกจิชื่อดังอีกหลายองค์อาทิ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือและหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ ท้าวเวสสุวรรณที่ถูกจัดสร้างและปลุกเสก โดยพระอาจารย์อิฏฐ์ เป็นที่กล่าวขานจนกลายเป็น ตำนานแห่งสุดยอดพุทธคุณ มนต์ขลังแห่งอัมพวา พระเกจิผู้สืบสานตำนานลุ่มแม่น้ำแม่กลองด้วยความเมตตาและเป็นพระผู้มีแต่ให้จนกลายมาเป็นตำนานถึงวันนี้ " คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ จตุมหาราชิกา " จุดธูป 9 ดอก , กุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูอาจารย์) ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา ๏ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ๏ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ องค์นี้ มีจาร มีเจิม พร้อมบัตรการันตี น่าเก็บสะสมมากๆครับ
FaceBook Twitter

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อผง รุ่นแรก มีจาร เจิม หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545(3)
  เมื่อวันที่ : 2023-12-12 09:32:05


สนใจติดต่อโทร : 094-1181600
Line ID : taladprathai