taladprathai99.com=> หมวดหมู่ B


หมวดหมู่ B

พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี ปี 2533(2)
พระหางหมากนี้หลวงพ่อท่านจะเสกหมากก่อนฉัน แล้วนำหางหมากหรือหางพลู ที่เหลือมาผสมกับผงทำเป็นพระแล้วนำเข้าพุทธาภิเษกอีกครั้ง พระหางหมากมีพิมพ์ด้านหน้าคล้ายหลวงพ่อโสธร ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สำหรับผลนั้นมีความต้องการในทางลาภมากที่สุด รองลงมาคือคุ้มภัย คงกระพันชาตรี พุทธคุณเต็มเปี่ยมทุกอย่าง วิธีอาราธนาพระหางหมาก คำอาราธนา ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด รวมทั้งเทวดาและพรหม ครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา เป็นที่สุด แล้วตั้งนะโม ๓ จบ ปฏิบัติตามปกติว่าอิติปิโส ๑ จบ หลังจากนั้นให้อธิษฐานเอาตามประสงค์ เมื่ออธิษฐานแล้ว ปลุกด้วย คาถาปลุกพระของหลวงพ่อปานว่า “อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด พระสวย เดิม น่าสะสมมากครับ

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2023-10-03 13:09:17แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->